EU

V roce 2020 získala firma Feravitis s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes druhou výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na projekt Pražský voucher na kreativní služby – Fotografie, hudba, zvuk a video v místě realizace Praha za účelem vytvoření materiálů Foto/Video pro podporu zamýšlených cílů. Součástí bude tvorba video spotů a fotografií pro propagaci společnosti na webových stránkách a sociálních sítí.

V roce 2020 získala firma Feravitis s.r.o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes druhou výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na projekt Pražský voucher na kreativní služby – Online marketing v místě realizace Praha za účelem vytvoření Online Marketingu pro podporu zamýšlených cílů (sociální sítě včetně tvorby obsahu, online komunikace, propagace společnosti apod.).

V roce 2020 získala firma Feravitis s.r.o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes druhou výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na projekt Pražský voucher na kreativní služby – Vydavatelství v místě realizace Praha za účelem vytvoření tištěných a prezentačních materiálů sloužících k podpoře unikátních služeb klienta, kurzů, řízených degustací, tematických gastronomických a motivačních akcí, odborných školení, a jiných poradenských a konzultačních činností.

V roce 2020 získala firma Feravitis s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes druhou výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na projekt Pražský voucher na koučink a mentoring v místě realizace Praha. Účelem je naplánovat rozvojové aktivity vybranou formou koučingu, které společnost připraví na rozšíření služeb, týmu, míst realizace atd. Oblasti koučingu zahrnují - rozvoj kompetencí a osobnostní koučování, executive coaching a leadership (vůdcovství).

Další články

Kontaktujte mě

Ivo Dvořák

+420 602 373 048

Co nového se děje ve světě vína?
Sledujte!